Ponudnik je pooblascen, da izkljucno na podlagi lastne odlocitve programu doda nov koncept in the odstrani nekatere obstojece koncepte iz programa

Ponudnik je pooblascen, da izkljucno na podlagi lastne odlocitve programu doda nov koncept in the odstrani nekatere obstojece koncepte iz programa Recreation Attention je zacetnik programa »sport&bonus« (v nadaljnjem besedilu: program), zaloznik »sport&incentive » (v nadaljevanju: kartica) from inside the za vse registrirane uporabnike programa. Za koriscenje popustov ali ugodnosti iz programa, je uporabnik dolzan […]

Read More