Активности по повод Денот на Азбуката (слики)

По повод на ден 22 Ноември, денот на албанската азбука во нашето училиште се одржа културно-уметничка програма која се организираше од страна на одоворните наставници заедно со учениците