Активности по повод денот на албанското знаме (слики)

По повод на ден 28 Ноември, денот на албанското знаме во нашето училиште се одржа културно-уметничка програма која се организираше од страна на одоворните наставници заедно со учениците